Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní a storno podmínky
15.4.2022

1. Provozovatelem ubytovacích služeb je společnost Neratof s.r.o., NERATOF s.r.o., č.p. 84, Bartošovice v Orlických horách, 517 61, IČ: 083 370 98

2. Místo poskytování ubytovacích služeb
Dům U Proroka , č.p. 112, Bartošovice v Orlických horách, 517 61, tel: +420 495 591 650, uproroka@neratov.cz

3. Ceny a služby
Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena ve vydaném dokladu, například ve faktuře. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v dokladu. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Ubytovatel si vyhrazuje právo zaměnit hostovi objednaný pokoj za jiný pokoj ve stejné nebo lepší úrovni ubytování. V den objednání pobytu je zákazníkovi vystaven doklad na zálohu ve výši 50% celkové ceny s třídenní (3) splatností.

4. Zrušení pobytu zákazníkem – ubytování
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku pouze ubytovacích služeb kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu na emailovou adresu uproroka@neratov.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

• Do 30 dní před dnem příjezdu – není žádný storno poplatek.
• 1 – 29 dní před dnem příjezdu – storno poplatek je 50% z ceny objednaných služeb.

5. Zrušení objednávky služeb zákazníkem + pronájem prostor
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku pouze služeb a pronájmu prostor kdykoliv před příjezdem. Zrušení vyžaduje písemnou elektronickou podobu na emailovou adresu uproroka@neratov.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

• do 6 měsíců před nástupem pobytu … 30% ze složené zálohy
• do 4 měsíců před nástupem pobytu … 40% ze složené zálohy
• do 3 měsíců před nástupem pobytu … 50% ze složené zálohy
• do 2 měsíců před nástupem pobytu … 75% ze složené zálohy
• méně než 2 měsíce před nástupem pobytu … 100% ze složené zálohy

6. Storno poplatky při zrušení pobytu nebo pronájmu prostor a služeb
Zaplacená záloha bude použita pro uhrazení storno poplatku.
Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby ze závažných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho blízké rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vzniku.
Další podmínky při zrušení pobytu
• V případě, že bude ubytovací zařízení uzavřeno z nařízení vlády, případně jiných úřadů, bude mít zákazník možnost si svůj pobyt přesunout na jiný termín v průběhu nadcházejících 12 měsíců od nástupu na neuskutečněný pobyt.
• V případě, že bude ubytovací zařízení uzavřeno ze závažných důvodů z nařízení vlastníka, jako je např. havárie provozu, nemoc personálu apod., ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi žádné storno poplatky, záloha bude vrácena nebo má zákazník možnost si svůj pobyt přesunout na jiný termín v průběhu nadcházejících 12 měsíců od nástupu na neuskutečněný pobyt.

7. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a vystaveného dokladu (faktury).

8. Řešení sporu
V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00
Praha 2, Web: https://adr.coi.cz/cs